Office templatesWord templatesBiên bản họp

Word templates – Biên bản họp chính thức

Sử dụng biên bản này để ghi cuộc họp chính thức được tiến hành theo Quy tắc thứ tự của Robert. Biên bản bao gồm triệu tập, điểm danh, phê duyệt biên bản cuộc họp trước đó, các sự cố mở, công việc mới và hoãn, cùng với tên của thư ký gửi biên bản và người phê duyệt. Đây là mẫu trợ năng.

Link tải về: DOWNLOAD

Nếu bạn chưa biết cách download, hãy làm theo bài viết dưới đây: 
Hướng Dẫn Download Với Link Rút Gọn 123link.Vip

Tags

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close