Office templatesWord templatesBiên bản họp

Word templates – Biên bản họp PTA:

Ghi lại biên bản cuộc họp PTA dễ dàng bằng mẫu này, bao gồm các mục như phê duyệt biên bản họp trước đó, bầu cử cán bộ, báo cáo của ủy ban, báo cáo của hiệu trưởng, công việc mới, các công bố và chi tiết về cuộc họp tiếp theo. Đây là mẫu trợ năng.

Link tải về: DOWNLOAD

Nếu bạn chưa biết cách download, hãy làm theo bài viết dưới đây: 
Hướng Dẫn Download Với Link Rút Gọn 123link.Vip

Tags

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close